Přehled kompatibility

Pro správnou funkčnost aplikace BUSINESS 24 Internetbanking je třeba počítač s podporovaným systémem s nainstalovaným internetovým prohlížečem.

Aplikace Internetbanking vyžaduje prohlížeč shopný zpracovat webové stránky podle následujících standardů:

  • HTML 4.01 (podle doporučení W3C HTML 4.01 Specification a normy ISO/IEC 15445:2000)
  • JavaScript (podle doporučení ECMAscript-262, rev.3)
  • CSS 3 (podle doporučení W3C CSS3 Values and Units)
  • HTTP 1.1 (podle doporučení IETF RFC2616)
  • TLS 1.1.

Doporučené verze prohlížečů:

  • Internet Explorer 11 a vyšší.*)
  • Mozilla Firefox (poslední 3 verze).*)
  • Google Chrome (poslední 3 verze).*)

*)Nejnovější verze prohlížečů jsou po jejich vydání testovány po dobu 3 měsíců a aplikace je jim přizpůsobována tak, aby byla zajištěna plná funkčnost a správné zobrazení.

Ostatní verze prohlížečů nedoporučujeme.

Anglické verze operačních systémů a prohlížečů jsou plně funkční pouze tehdy, pokud instalace zahrnuje podporu českého jazyka v kódování UTF-8.

Kromě výše uvedených otestovaných kombinací platforem a prohlížečů může být aplikace BUSINESS 24 funkční i na dalších příbuzných platformách (operační systémy MacOS a Linux).

Požadavky na vybavení počítače při přihlašování klientským certifikátem

Požadavky jsou uvedeny v kapitole Podporované systémy.

Chybějící komponenty pro: