Autorizace transakce pomocí klientského certifikátu

Autorizace transakce je dodatečné potvrzení zadané transakce pomocí klientského certifikátu. Pro autorizace transakcí pomocí klientského certifikátu potřebujete:

  • platnou „Smlouvu o poskytování vyššího typu zabezpečení ke službě BUSINESS 24“, 
  • instalovanou čtečku čipových karet na vašem počítači,
  • platný klientský certifikát na čipové kartě,
  • přihlášení do aplikace BUSINESS 24 Internetbanking pomocí klientského certifikátu.

Před odesláním transakce ke zpracování budete vyzváni k její autorizaci – k vložení čipové karty s platným certifikátem a zadání platného PIN. Po třech neplatných pokusech o zadání PIN kódu bude karta zablokována. Pro odblokování potřebujete kód PUK, který jste obdrželi společně s čipovou kartou.