Zaslání diagnostických souborů

O zaslání diagnostických souborů vás může požádat pracovník telefonické podpory služby BUSINESS 24 během telefonního hovoru.

Postup pro odeslání diagnostických souborů:

1. Spusťte program Správce karty Cryptoplus z nabídky Start

2. Vložte čipovou kartu do čtečky čipových karet a v horní liště programu z nabídky Zobrazit zvolte Obnovit.

3. V nabídce Soubor zvolte funkci Odeslat diagnostiku. Program zobrazí následující obrazovku:

 Zaslání diagnostických souborů

4. Pokud se nepodaří načíst číslo čipové karty automaticky, opište jej z karty do příslušného pole.

5. Vložte jméno pracovníka podpory služby BUSINESS 24, který vás o zaslání diagnostiky požádal. Zadání jména je nutné pro identifikaci zprávy ve schránce podpory.

6. Po stisku tlačítka "Odeslat diagnostiku" program načte diagnostické soubory a odešle je do banky. V případě chyby program zobrazí link k balíčku ve formátu ZIP s diagnostickými soubory pro případné odeslání e-mailem.