Podporované čtečky

Podporovaná čtečka GemPC Twin, Gemalto idBridge k3000.

Univerzální typ čtečky čipových karet - kompaktní provedení. Čtečka může být připojena rozhraním USB.

Informace o nepodporovaných čtečkách:

Pro používání produktu CryptoPlus můžete využít i čtečky jiných výrobců, které splňují tyto požadavky:

  • vyhovuje normě ISO/IEC 7816-1,2,3,4 pro komunikaci s kartou
  • mají od výrobce ovladače PC/SC.

Dodavatel produktu CryptoPlus neposkytuje podporu při řešení problémů se čtečkami jiných výrobců. V takovém případě doporučujeme obrátit se na prodejce či distributora HW .