Přihlašování pomocí klientského certifikátu

Před přihlášením do aplikace BUSINESS 24 Internetbanking vložte do čtečky vaši čipovou kartu a v přihlašovací obrazovce klikněte na záložku „Klientský certifikát“. Na další obrazovce stiskněte tlačítko „Odeslat“ a potom vyplňte PIN kód, který jste si zvolili pro použití čipové karty .

Pokud vložíte chybný PIN kód nebo na vaší čipové kartě není platný certifikát, přístup do aplikace BUSINESS 24 Internetbanking bude odmítnut.

Po třech neplatných pokusech o zadání PIN kódu bude karta zablokována. Pro odblokování potřebujete kód PUK, který jste obdrželi společně s čipovou kartou.