Připodepisování transakce

Připodepisování transakce znamená její dodatečné schválení oprávněnými uživateli před jejím odesláním ke zpracování.

Dodatečné schválení transakce nad účty je nutné, pokud byl po jejím zadání prostřednictvím služby BUSINESS 24 překročen denní limit připodepisování. Limit připodepisování a počet disponentů, kteří musí nadlimitní transakci připodepsat, je popsán v nastavení služby BUSINESS 24.

Připodepisovat transakce mohou pouze uživatelé s právem připodepisování