Limity používané ve službě

V rámci služby BUSINESS 24 můžete nastavit dva limity pro výši peněžních transakcí:

  • Limit účtu
  • Limit připodepisování

Poznámka: veškeré limity v rámci BUSINESS 24 jsou vedeny v CZK. Při transakcích v cizí měně se limity stanoví podle aktuálního kurzu.

Limit účtu je částka aktivních transakcí, které můžete na daném účtu uskutečnit během jednoho obchodního dne prostřednictvím služby BUSINESS 24. Limit účtu je volitelná služba pro zabezpečení peněžních převodů a nelze jej překročit ani s použitím klientského certifikátu.

Limit připodepisování je maximální denní částka součtu všech peněžních transakcí, které můžete na účtu uskutečnit během daného dne bez souhlasu dalších disponentů s právem připodepisování.

Tyto limity se nevztahují na transakce mezi účty, které patří jednomu uživateli a jsou součástí jedné „Smlouvy o poskytování služby BUSINESS 24“.

Transakce, pro které platí oba limity v plné výši:

  • Zadání domácí platby
  • Zadání cizoměnové platby
  • Zadání zahraniční platby
  • Zadání přeshraničního převodu / SEPA převodu v EUR