Výběr „Číslo účtu plátce“

Pole Číslo účtu plátce slouží k výběru bankovního účtu, ze kterého chcete provést platbu. V seznamu najdete všechny účty, ke kterým máte oprávněný přístup. Pokud zmocněná osoba přiřadila k danému účtu název, je tento název součástí seznamu vašich účtů.

Pro běžné a cizoměnové účty obsahuje toto pole předčíslí a číslo účtu, které jsou odděleny pomlčkou. Následuje měna, ve které je účet veden.

Příklad: váš běžný účet v CZK má předčíslí 10023, číslo účtu 995834578 a dali jste mu název „Můj účet“. V seznamu bude účet zobrazen: 10023 - 995834578 (CZK) - Můj účet