Obsluha jednoho účtu více uživateli

Služba BUSINESS 24 Internetbanking umožňuje obsluhu účtů a činností více uživateli. Každému z těchto uživatelů je možné nastavit specifická práva obsluhy daného účtu (například prohlížení transakcí) nebo činnosti (například odesílání žádostí ke zpracování). Práva jednotlivých uživatelů můžete určit zvlášť pro každý účet nebo činnost, která s účtem souvisí.

Poznámka: v případě uzavření smlouvy o poskytování služby BUSINESS 24 – LIGHT můžete nastavit dalším uživatelům pouze právo provádět pasivní transakce.

Aby mohl uživatel obsluhovat váš účet přes službu BUSINESS 24, musí být veden jako disponent vašeho účtu v pobočce ČS.

Ve Smlouvě o poskytování služby BUSINESS 24 určíte jednoho nebo více uživatelů – tzv. zmocněné osoby – kteří mohou nastavovat práva jednotlivým disponentům pro obsluhu vašeho účtu. Zmocněnou osobou je standardně majitel účtu.

Disponentům v rámci služby BUSINESS 24 můžete přidělit následující práva:

  • Právo provádět aktivní transakce – v kontextu účtů smí uživatel manipulovat s peněžními prostředky na určených účtech, například zadávat příkazy k úhradě, inkasu a další. V kontextu činností smí zadávat žádosti a odesílat je ke zpracování do banky.
  • Právo provádět pasivní transakce – v kontextu účtů má uživatel právo nahlížet do informací o účtu, například na zůstatek, do transakční historie a další. V kontextu činností smí uživatel nahlížet na odeslané transakce.
  • Právo společného připodepisování – disponent je oprávněn připodepisovat transakce.
  • Právo samostatného  vícenásobného  připodepisování – uživatel může odeslat transakci ke zpracování bez ohledu na počet chybějících podpisů.
  • Právo připravovat transakce k autorizaci – uživatel může připravovat transakce pro následné připodepsání.
     

Zmocněná osoba může nastavit pro daného uživatele rovněž sponzora. Sponzor je klient služby BUSINESS 24, z jehož primárního účtu se účtují některé poplatky, například poplatek za opětovné zaslání bezpečnostních údajů nebo za obnovu klientského certifikátu.