Číslo účtu protistrany

Domácí platební styk: platby v CZK mezi účty vedené v CZK v rámci České republiky


Každá banka používá vlastní systém číslování účtů, proto nebývá vždy snadné rozlišit předčíslí a číslo účtu. Zde jsou možnosti, se kterými se můžete setkat:
 

 • Číslo s jednou pomlčkou: 2119-42224764. Jako předčíslí zadejte čísla před pomlčkou a jako číslo účtu číslice za pomlčkou. Pokud aplikace zahlásí chybu, postupujte podle následujících pravidel. Prvních deset čísel zprava zadejte jako číslo účtu –  v tomto případě 1942224764 –  a zbylá čísla použijte jako předčíslí –  v tomto případě 21.
 • Číslo bez pomlček: 843684384787. Prvních deset čísel zprava zadejte jako číslo účtu – zde 3684384787 –  a zbylá čísla použijte jako předčíslí –  zde 84.
 • Nuly na začátku není třeba brát v úvahu. Místo pomlčky se může objevit jiný znak, například mezera.

Další příklady:

 • 54-54-834 – předčíslí je 0, číslo účtu 5454834.
 • 0000190000000484 –  předčíslí je 00019 i 19, číslo účtu 0000000484 i 484.

Zahraniční platební styk: platby v cizích měnách a měně CZK do nebo ze zahraniční a v cizích měnách v rámci ČR

Přeshraniční převody

Přeshraničním převodem rozumíme převod peněžních prostředků mezi státy Evropské unie (EU) a Evropského hospodářského prostoru (EHP) do výše protihodnoty 50.000 EUR. Protihodnota se přepočte podle aktuálního kurzu devizového trhu vyhlášeného Evropskou centrální bankou.

SEPA převod

SEPA převodem se rozumí převod v měně EUR do země EU nebo státu EHP.  SEPA převod probíhá pouze mezi bankami, které ho podporují, a vždy obsahuje platný BIC banky příjemce a číslo účtu ve formátu IBAN.

FIT platba (Fast Intragroup Payment): platba v měně EUR ve prospěch nebo z účtů klientů bank finanční skupiny Erste Bank.

 • Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG (GIBAATWW) 
 • Erste & Steiermärkische Bank d.d., Rijeka (ESBCHR22)
 • Erste Bank Hungary Nyrt. (GIBAHUHB)
 • Erste Bank a.d., Novi Sad (GIBARS22XXX)
 • Banca Comerciala Romana (RNCBROBU)
 • Salzburger Sparkasse (SBGSAT2SXXX)
 • Tiroler Sparkasse (SPIHAT22XXX)
 • Sparkasse Hainburg-Bruck-Neusiedl (SPHBAT21XXX)
 • Die Zweite Wiener Vereinssparkasse (GIBAAT21XXX)

PRIEURO platba: úhrada v měně EUR do nebo z bank podporujících PRIEURO platby, která proběhne z účtu plátce až na účet příjemce do 4 hodin od přijetí příkazu plátce jeho bankou.

PRIEURO platba musí splňovat tyto náležitosti:

 • platný BIC banky příjemce
 • číslo účtu příjemce uvedeno v platném formátu IBAN
 • dispozice poplatků SHA –  výlohy se automaticky hradí děleným způsobem

IBAN - je mezinárodně standardizované bankovní číslo účtu, které identifikuje účet a bankovní instituci, u které je veden, a zemi, kde bankovní instituce sídlí.

Číslo, které zadáváte ve formátu IBAN, může obsahovat číslice a velká písmena. Chcete-li znát IBAN pro účet vedený v rámci ČR, použijte tento kalkulátor: www.cnb.cz/cs/platebni_styk/iban/iban_napoveda.html.

Číslo IBAN nesmí obsahovat mezery a jeho první dva znaky musí odpovídat kódu existující země.

V případě, že pro platby v rámci zahraničního platebního styku nepoužíváte číslo účtu příjemce ve formátu IBAN, max. povolená délka čísla účtu příjemce je 34 znaků. Použít můžete pouze znaky odpovídající anglické klávesnici bez speciálních symbolů. 

BIC – jednoznačné označení banky příjemce, které se skládá z osmi až jedenácti znaků. Jeho pátý a šestý znak zadáte tak, aby odpovídal kódu země, kde má sídlo banka příjemce.