Částka

Peněžní hodnoty se v aplikaci zobrazují s desetinnou čárkou nebo tečkou, tisíce se oddělují mezerou, například 23 450,25. Částku zadávejte bez mezer a maximálně dvě čísla za desetinnou čárku.

Výjimkou v počtu desetinných míst je zadávání výše smluvního kurzu u přeshraničních převodů a zahraničních plateb. Zde můžete použít až šest čísel za desetinnou čárkou.