Datum

Kalendářní data se v aplikaci zobrazují ve formátu DD.MM.RRRR. Pro zadání data můžete použít buď formát DD/MM/RRRR, nebo DD.MM.RRRR.

Pokud je den nebo měsíc v zadávaném datu jednociferné číslo, datum lze zadat i ve formátu D.M.RRRR nebo D/M/RRRR.

Příklad: datum 19. ledna 2014 se zadává jako 19.01.2014 nebo 19.1.2014.