Faxová čísla

Stejným způsobem jako telefonní čísla zadávejte faxová čísla.

U faxových čísel, která začínají na číslo 8, použijte jako první tři čísla buď 800, nebo 844. Do aplikace nevkládejte faxová čísla, která začínají na 900, 906, 909, 971, 1 a 7.

V případě přeshraničních a zahraničních platebních příkazů lze použít mezinárodní podobu faxového čísla. Takové číslo může začínat znakem + a mezi číslicemi smí být mezery, například +421 256 456 887 nebo 00 421 256 456 887. Do aplikace je možné vložit jedno faxové číslo. Výjimkou jsou avíza, kde můžete použít jedno devítimístné číslo bez znaku +.