E-maily

Pro zaslání potvrzení transakcí nebo avíz můžete použít elektronickou poštu.

Zadávání e-mailů je omezeno na 70 znaků. Každý e-mail musí obsahovat znak @ a tečku před doménou nejvyšší úrovně, například: .cz, .sk, .com, .net.

Při zadávání e-mailů nepoužívejte tyto znaky:

  • " " (mezeru),
  • "<", ">" (větší – menší),
  • "(", ")", "[", "]" (závorky),
  • "\" (lomítka),
  • ",", ";", ":", """ (čárky, středníky, dvojtečky a uvozovky),
  • a také nepoužívejte diakritiku (např. české znaky).