Platební symboly

Pro identifikaci platebních operací se v platebním styku používají konstantní, specifické a variabilní symboly. Pro zadávání těchto údajů platí následující:

  • Konstantní symbol musí být 4místné celé kladné číslo. Pro konstantní symboly jsou zakázány následující hodnoty: 5, 6, 51, 1178, 2178, 3178, 498, 598 a 898.
  • Specifický symbol musí být celé kladné číslo.
  • Variabilní symbol musí být celé kladné číslo s nejvýše deseti znaky.