První přihlášení

Vaše první přihlášení do aplikace Internetbanking proběhne ze stránky www.business24.cz způsobem, který si zvolíte pro přihlášení:

  • Klientským číslem a heslem
  • Klientským certifikátem

První přihlášení klientským číslem a heslem

Pro první přihlášení zadejte klientské číslo a heslo pro Telebanking. Pokud nevyužíváte službu BUSINESS 24 Telebanking, toto heslo získáte osobně na pobočce anebo ho najdete ve speciální doporučené zásilce, kterou jste obdrželi při sjednání služby BUSINESS 24.

V případě špatného zadání některého nebo všech přihlašovacích údajů bude pole se špatným údajem červeně vyznačené a v horní části obrazovky se zobrazí chybová hláška. 

Po úspěšném zadání přihlašovacích údajů budete vyzváni k zadání 4 náhodně vybraných znaků z bezpečnostního kódu, který obdržíte v obálce s bezpečnostními údaji a k nastavení nového hesla pro Internetbanking.

Heslo pro Internetbanking musí být kombinací nejméně 8 a nejvýše 30 znaků. Povolena jsou pouze písmena bez diakritiky a číslice. Heslo musí obsahovat alespoň 2 číslice a 2 písmena, například: mojeheslo1234. Rozlišujte malá a velká písmena a heslo pište bez mezer.

Uschovejte si bezpečnostní kód a heslo služby BUSINESS 24 Telebanking pro případné odblokování přístupu do aplikace.

První přihlášení klientským certifikátem

Pokud jste si již aktivovali klientský certifikát a chcete se jím přihlásit do aplikace, postupujte podle návodu v kapitole Přihlašování pomocí klientského certifikátu.

Jestliže jste správně zadali všechny požadované údaje, vaše první přihlášení do aplikace BUSINESS 24 Internetbanking proběhlo úspěšně. Po kliknutí na tlačítko „Odeslat“  se dostanete na obrazovku záložky „DOMŮ“.

Je vaše připojení příliš pomalé? Problém může být v nastavení vašeho prohlížeče. V horní liště klikněte na ikonu Nástroje a vyberte položku Možnosti sítě Internet. Podle těchto obrázků zkontrolujte nastavení prohlížeče.