Druhé a další přihlášení

Přihlášení do aplikace BUSINESS 24 Internetbanking probíhá vždy ze stránky www.business24.cz. Po úspěšném přihlášení se otevře obrazovka Domů nebo obrazovka Výběr klienta.

Přihlášení heslem

Pro přihlášení zadejte klientské číslo a heslo, které jste nastavili při prvním přihlášení do aplikace BUSINESS 24 Internetbanking.

Pokud zadáte chybné klientské číslo nebo heslo, přístup do aplikace Internetbanking bude odmítnut. Po třech neplatných pokusech se přístup do aplikace Internetbanking zablokuje a je nutné kontaktovat telefonního bankéře na čísle 956 777 888. Další možná spojení:

  • 726 118 128 – síť O2,
  • 605 661 128 – síť T-Mobile,
  • 776 991 128 – síť Vodafone,
  • 00420 956 777 888 – ze zahraničí.

Telefonnímu bankéři se prokážete platným klientským číslem služby BUSINESS 24. Po ověření vás bankéř požádá o zadání 4 náhodně vybraných číslic z vašeho bezpečnostního kódu. Po odblokování bude vaše heslo k přihlášení do Internetbanking shodné s aktuálním heslem pro BUSINESS 24 Telebanking.

Upozornění: Jestliže využíváte také službu SERVIS 24, pro přihlášení zadejte údaje, kterými se přihlašujete do SERVIS 24 Internetbanking. Pokud používáte přihlašovací SMS, budete vyzvání k zadání přihlašovacího kódu.

Přihlášení klientským certifikátem

Pokud se přihlašujete pomocí klientského certifikátu, postupujte podle návodu v kapitole Přihlašování pomocí klientského certifikátu.