Druhé a další přihlášení

Přihlášení do aplikace BUSINESS 24 Internetbanking probíhá vždy ze stránky www.business24.cz. Po úspěšném přihlášení se otevře obrazovka Domů nebo obrazovka Výběr klienta.

Přihlášení heslem

Pro přihlášení zadejte klientské číslo, heslo, které jste nastavili při prvním přihlášení do aplikace BUSINESS 24 Internetbanking. V dalším kroku po kliknutí na tlačítko Zaslat SMS Vám přijde SMS s přihlašovacím kódem na mobilní telefon, kód vyplňte a klikněte na tlačítko Odeslat. Změnit telefonní číslo pro přihlašovací SMS lze v pobočce České spořitelny nebo po přihlášení klientským certifikátem v záložce NASTAVENÍ/MOJE NASTAVENÍ/Bezpečnostní SMS.

Pokud zadáte chybné klientské číslo nebo heslo, přístup do aplikace Internetbanking bude odmítnut. Po třech neplatných pokusech se přístup do aplikace Internetbanking zablokuje a je nutné kontaktovat telefonního bankéře na čísle 956 777 888. Další možná spojení:

  • 726 118 128 – síť O2,
  • 605 661 128 – síť T-Mobile,
  • 776 991 128 – síť Vodafone,
  • 00420 956 777 888 – ze zahraničí.

Telefonnímu bankéři se prokážete platným klientským číslem služby BUSINESS 24. Po ověření vás bankéř požádá o zadání 4 náhodně vybraných číslic z vašeho bezpečnostního kódu. Po odblokování bude vaše heslo k přihlášení do Internetbanking shodné s aktuálním heslem pro BUSINESS 24 Telebanking.

Přihlášení klientským certifikátem

Pokud se přihlašujete pomocí klientského certifikátu, postupujte podle návodu v kapitole Přihlašování pomocí klientského certifikátu.