Zabezpečení

Zabezpečení služby BUSINESS 24 Internetbanking

Bezpečnost komunikace s bankou přes internet

 • 128bitové šifrování
 • Certifikát serveru banky

Aby vaše bankovní operace po internetu nemohl nikdo pozměňovat, používáme silné 128bitové šifrování a náš server má certifikát vydaný důvěryhodnou autoritou. Certifikát je zárukou, že skutečně komunikujete pouze s námi – s vaší Českou spořitelnou .

Elektronické výpisy jsou zabezpečeny digitálním podpisem. Digitální podpis je důkazem, že e-mail nebo výpis byl vytvořen v České spořitelně a nebyl změněn třetí stranou. 

Přihlášení do aplikace

 • Klientské číslo
 • Heslo
 • Přihlašovací SMS
 • Klientský certifikát

K prokázání vaší totožnosti, a tím i zamezení přístupu k vašim bankovním údajům třetí osobou, používá naše aplikace BUSINESS 24 Internetbanking standardně klientské číslo a heslo a přihlašovací SMS, nebo klientský certifikát.

Po správném zadání a ověření všech požadovaných údajů jste oprávněni užívat všechny funkčnosti. Heslo je možné kdykoli změnit, stejně jako požádat o obnovu klientského certifikátu. Službu BUSINESS 24 Internetbanking musíte aktivovat při prvním použití ještě zadáním dalšího specifického údaje – bezpečnostního kódu, který obdržíte v obálce s bezpečnostními údaji.
 

Zabezpečení peněžní transakcí

 • Limit účtu
 • Limit připodepisování –  volitelná součást služby BUSINESS 24 s nadstandardním zabezpečením
 • Klientský certifikát

Limit účtu je nejvyšší částka, do jejíž výše můžete na daném účtu provádět platební transakce během jednoho dne. Limit účtu je volitelná součást nadstandardního zabezpečení peněžních převodů služby BUSINESS 24.

Limit připodepisování je nejvyšší částka všech peněžních transakcí, které můžete na účtu uskutečnit během daného dne bez autorizace dalších disponentů účtu. Při překročení limitu připodepisování musí být každá následující transakce odsouhlasena – připodepsána – určenými disponenty účtu. Počet disponentů a limit připodepisování jsou volitelnou součástí služby BUSINESS 24 jako nadstandardní způsob zabezpečení.

Bezpečnostní zásady pro využívání služby BUSINESS 24 Internetbanking

Aby ochranný systém aplikace Internetbanking mohl účinně plnit svou funkci v celém rozsahu a vaše data nemohla být při komunikaci s bankou nikým zneužita, doporučujeme vám dodržovat tyto jednoduché bezpečnostní zásady:

1) Využívejte všech bezpečnostních prvků služby BUSINESS 24 Internetbanking:

 • Heslo
 • Limit účtu
 • Klientský certifikát

2) Chraňte důsledně své přihlašovací údaje před dalšími osobami. Nejlépe tak, že si je zapamatujete. Pokud si je musíte zaznamenat, uschovávejte je odděleně od sebe. Nepředávejte své přihlašovací údaje / certifikát jiným osobám.

3) Nevolte snadno uhodnutelné heslo, například 12345678. Heslo musí kombinovat alfanumerické znaky a obsahovat alespoň dvě číslice a dvě písmena, například: mojeheslo1234.

4) Heslo často měňte.

5) Nikdy se nepřihlašujte do aplikace BUSINESS 24 Internetbanking v prostředí, kde nemáte zajištěno soukromí a někdo může zahlédnout vaše přihlašovací údaje.

6) Po odhlášení z aplikace BUSINESS 24 Internetbanking zavřete okno prohlížeče a pro další práci otevřete nové okno.

7) Nikdy nesdělujte své heslo během ústní a telefonické komunikace a neuvádějte jej v písemné komunikaci (dopis; e-mail). Vaše heslo nesmí znát nikdo jiný, ani kolegové v práci či rodinní příslušníci. Heslo nesdělujte ani operátorovi podpory služby BUSINESS 24 Internetbanking.

Zabezpečení dat v bance

Banka je chráněna proti napadnutí svých systémů účinnou kombinací hardwarových a softwarových obranných prvků, jakými jsou firewally, detektory průniku, nebo oddělením jednotlivých informačních systémů od přístupu z internetu. Účinnost těchto ochran je pravidelně kontrolována v souladu se zásadami bezpečnostní politiky banky.